AV iT INFO

Epidemia wykluczenia: Badanie Jabra pokazuje, że pokolenie Z i Milenialsi czują się najbardziej wykluczeni podczas spotkań hybrydowych

Praca hybrydowa w biurze
  • Pokolenie Z i Milenialsi dwa do trzech razy częściej czują się pominięci w spotkaniach online niż pokolenie X i generacja baby boomers; w przypadku respondentów z Polski najbardziej wykluczeni czują się przedstawiciele pokolenia Z.
  • 41% badanych stwierdziło, że wideo pomaga im w takim samym stopniu angażować się w spotkania, jak wtedy, gdy są w biurze; podobnie odpowiedzieli respondenci z Polski (42%).
  • 46% respondentów przyznaje, że osoby używające wideo wydają się bardziej zaangażowane w spotkanie niż osoby z wyłączonym wideo; podobnie uważa blisko 47% Polaków.

Warszawa, 17 lipca 2023 r. – Pracownicy stopniowo wracają do biur, a wraz z nimi powraca potrzeba spotkań twarzą w twarz. W praktyce, 62% wszystkich spotkań odbywa się obecnie w salach konferencyjnych, a około połowa z nich to spotkania z udziałem uczestników online. W Polsce wygląda to podobnie, 68% wszystkich spotkań to sesje w salach konferencyjnych i w około połowie z nich biorą udział osoby łączące się zdalnie. Rozwój pracy hybrydowej zaowocował nowymi wyzwaniami w zakresie integracji i znajomości technologii do obsługi sal konferencyjnych. 

Powyższe wyniki pochodzą z tegorocznego globalnego raportu Jabra o pracy hybrydowej  „Hybrid Ways of Working Global Report 2023”, przeprowadzonego wśród 1845 osób na sześciu kluczowych rynkach na całym świecie w celu zbadania statusu spotkań hybrydowych oraz największych barier i korzyści dla pracowników i organizacji. Jako że praca hybrydowa nadal ma wpływ na nawyki i zachowania pracowników, liderzy będą musieli na nowo przemyśleć stosowane obecnie modele pracy, aby zapewnić efektywną współpracę.

Mężczyzna siedzący przy laptopie ze słuchawkami

Niwelowanie różnic pokoleniowych podczas spotkań hybrydowych

Obecnie żyjemy w czasach pracy wielopokoleniowej siły roboczej z bardzo różnymi doświadczeniami życiowymi i odmiennymi perspektywami. Podczas gdy technologia i poczucie autonomii mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zapewnienia integracyjnych, produktywnych i kreatywnych spotkań, nadal istnieją inne czynniki, na które należy zwrócić uwagę, a które mogą sprawić, że ludzie czują się pominięci.

Według badań Jabra, na pytanie, jak często czują się pomijani podczas spotkań online, pokolenie Z i Milenialsi dwa do trzech razy częściej twierdzili, że czują się wykluczeni z dyskusji niż pokolenie X i pokolenie wyżu demograficznego. Podobnie, pokolenia X i baby boomers były mniej więcej dwa razy bardziej skłonne przyznać, że nigdy nie czują się pominięte podczas spotkań. Trochę inaczej wygląda to w Polsce. Najbardziej wykluczeni czują się przedstawiciele pokolenia Z, natomiast najmniej – pokolenie wyżu demograficznego. Z kolei odpowiedzi Milenialsów i pokolenia X są bardzo podobne. Ich stopień wykluczenia jest prawie dwa razy mniejszy niż pokolenia Z i prawie dwa razy większy od pokolenia baby boomers.

Choć pokolenie Z i Milenialsi to “cyfrowi tubylcy”, są oni również najmłodszymi i najmniej doświadczonymi pracownikami, co oznacza, że może im brakować pewności siebie, aby wziąć udział w dyskusji podczas spotkań. Liderzy muszą być świadomi tej specyfiki międzypokoleniowej i skutecznie wykorzystywać rozwiązania technologiczne do tworzenia bardziej inkluzywnych, hybrydowych spotkań. Dzięki temu każdy pracownik może dzielić się swoimi pomysłami i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach w sposób, który najbardziej mu odpowiada.

Kobieta uczestnicząca w spotkaniu hybrydowym

Korzystanie z wideo podczas spotkań może mieć pozytywny wpływ na karierę zawodową

Kamery włączone czy wyłączone podczas spotkań online? Gdy mowa o profesjonalnym prezentowaniu się w środowisku online opinia pracowników jest jasna: korzystanie z wideo może mieć pozytywny i korzystny wpływ na karierę.

Badanie Jabra wykazało, że 46% ankietowanych pracowników uważa, że korzystanie z wideo ma wpływ na to, jak postrzegają swoich kolegów podczas spotkań. Przyznali oni, że ich współpracownicy korzystający z wideo wydają się bardziej kompetentni, zaangażowani i godni zaufania podczas wideokonferencji niż ci, którzy go nie używają. Jednak pokolenie Z i Milenialsi, podobnie jak czują się pomijani na spotkaniach online, czują się również zmuszeni do włączania kamer. Dla porównania w Polsce blisko 47% respondentów uważa, że korzystanie z wideo ma wpływ na to, jak postrzegają oni swoich kolegów podczas spotkań.

Jeżeli pracownicy nie mogą dołączyć do spotkania w sposób, który im odpowiada, zdalnie lub na żywo, pracodawcy narażają się na ryzyko zaostrzenia istniejących konfliktów w swoich zespołach, takich jak brak równouprawnienia lub negatywne nastroje wśród pracowników. Dlatego, zanim liderzy wprowadzą politykę obowiązkowego korzystania z wideo, powinni najpierw uświadomić sobie zagrożenia, jakie mogą one powodować.

Monitor na którym są osoby uczestniczące w spotkaniu zdalnym

Dostępność i szkolenia mogą zwiększyć stopień wykorzystania technologii do obsługi sal konferencyjnych

Na początku pandemii pracownicy na całym świecie z dnia na dzień zostali zmuszeni do przystosowania się do całkowicie zdalnych spotkań. Mimo że pracownicy coraz częściej pracują w biurach, wciąż co najmniej jedna osoba dołącza do spotkań zdalnie.

Według badanych nie podjęto dostatecznych kroków w celu ułatwienia osobom powracającym do biura zapoznania się z technologiami wykorzystywanymi w salach konferencyjnych. W praktyce, 31% pracowników twierdzi, że niechętnie bierze udział w spotkaniach w sali konferencyjnej, ponieważ czują się mniej komfortowo, korzystając z dostępnych tam technologii, w porównaniu do korzystania z własnego laptopa. W Polsce jest to odpowiednio blisko 24% pracowników. 

W miarę jak organizacje na całym świecie kontynuują modernizację swoich sal konferencyjnych, niezbędne jest zapewnienie kompleksowych szkoleń i wytycznych dla pracowników. Zapewniając pracownikom możliwość korzystania z technologii, menedżerowie mogą maksymalizować korzyści płynące z modernizacji sal konferencyjnych i ułatwić płynne przejście do hybrydowego środowiska pracy.

Holger Reisinger, SVP w Jabra, powiedział: “Jak wiemy, praca hybrydowa jest obecnie standardem dla milionów pracowników na całym świecie, niosąc ze sobą nowe wyzwania związane z tym, jak współpracujemy ze sobą. Podczas gdy pracownicy mówią o korzyściach płynących z elastycznej pracy, wielu pracodawców ma trudności z kierowaniem rozproszonymi zespołami. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy zapewnili pracownikom narzędzia, których potrzebują i umożliwili im udział w spotkaniach z preferowanego przez nich miejsca. Wzbudzi to ich zaufanie, usprawni podejmowanie decyzji i pozwoli rozwijać się najlepszym pomysłom”.

Pełny raport można pobrać tutaj: https://www.jabra.com/hybridwork/2023 

Okładaka raportu Jabra " The state of meetings in hybrid work)

Uwagi

Badanie zostało przeprowadzone online w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce i Japonii przez firmę Toluna w imieniu Jabra w okresie od 13 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. wśród 1845 pracowników umysłowych. Ta ankieta internetowa nie jest oparta na próbie losowej, dlatego nie można obliczyć standardowego błędu statystycznego. Badanie obejmuje respondentów z następujących pokoleń: Gen Z (w wieku 18-26 lat), Milenialsi (27-42 lat), Gen X (43-58 lat) i Baby Boomers (59-77 lat).