AV iT INFO

Polityka prywatności Strefa Integratora

POLITYKA PRYWATNOŚCI STREFY INTEGRATORA

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 • Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 39 (31-436 Kraków), zarejestrowaną w CEIDG, NIP: 676 003 27 01, REGON 003909892.


 • O jakich danych osobowych jest mowa?

 

Chcąc zarejestrować się do Strefy Integratora podają Państwo następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP / KRS, adres e-mail, telefon.

 

Jeżeli zamieszczają Państwo dane swojej firmy (zwane dalej Ogłoszeniem), w katalogu Firmy, Giełda Pracy to mogą Państwo podać również dane osobowe konkretnej osoby do kontaktu, tj.: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Podając te dane zobowiązują się Państwo do poinformowania tej osoby, że jej dane zostały przekazane do Marengo w celu umożliwienia kontaktu osobom zainteresowanym danym ogłoszeniem i uzyskania zgody tej osoby na przetwarzanie jej dany osobowych przez Marengo. Z kolei Marengo zobowiązuje, iż dane te będą podlegały przetwarzaniu zgodnie z niniejszą Polityka prywatności.

 

W zakresie korzystania z Newsletterów – przetwarzamy jedynie adres mailowy podany przy rejestracji, zgodnie z Regulaminem Newsletter Integratora. 


 • Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. ustalenia czy należą Państwo do firm branży AviT 
 2. umożliwienia Państwu dostępu do Strefy Integratora i korzystania z jej zasobów, w tym do kontaktu z innymi użytkownikami Strefy Integratora;
 3. umożliwienia umieszczania ogłoszeń w katalogu Firmy;
 4. udziału w ewentualnych konkursach i ankietach.
 5. subskrypcji Newslettera;
 6. subskrypcji Newslettera Integratora;

 

Pragniemy zaznaczyć, iż rejestracja w Strefie integratora jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pkt:  a),  b), c) i d).

Nadto, proszę pamiętać, iż aby Strefa Integratora realizowała swój cel – Państwa dane kontaktowe, tj. nazwa, e-mail, telefon – muszą być widoczne dla innych użytkowników Strefy Integratora.  

 

Dla realizacji celów określonych w pkt: e),f) – konieczne jest wyrażenie osobnych, konkretnych zgód. Zgody w tym zakresie wyrażane są przez odznaczenie poszczególnych checkbox-ów podczas rejestracji do Strefy Integratora.

 

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

 1. g) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez MARENGO działalności gospodarczej

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;


 • Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

 

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji Strefy Integratora – np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

 

 1. w zakresie danych podanych przez Państwa ogłoszeń w katalogu Firmy oraz Giełda pracy – są to dane widoczne publicznie, bez ograniczenia co do miejsca i czasu. Sami Państwo decydują jakie dane zostaną zamieszczone w ogłoszeniach w katalogach Firmy, Giełda Pracy w celu promocji Państwa firmy;
 2. innym użytkownikom Strefy Integratora, w tym wypadku również sami Państwo decydują jakie dane będą prezentowane w Strefie Integratora w celu promocji Państwa firmy i umożliwienia kontaktu z innymi Użytkownikami;
 3. dostawcom usług zaopatrującym MARENGO w rozwiązania techniczne, informatyczne, marketingowe oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez MARENGO tj. związane z obsługą Strefy Integratora;
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MARENGO w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie MARENGO dokonują przetwarzanie danych osobowych (pkt c) i d) ) – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności. • Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie zapisu do Strefy Integratora.  • Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec danego sposobu przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, przy czym wycofanie zgody/wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody/wniesieniem sprzeciwu.

Zrezygnować z realizacji poszczególnych celów przetwarzania (za wyjątkiem celu określonego w pkt 3 g)) – mogą Państwo w każdej chwili, wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: redakcja@kanalavit.pl, pocztą na adres Marengo podany w pkt 1 lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w pkt 1.

 

Przy czym w rezygnacji należy wskazać, z którego konkretnie celu Państwo rezygnują, względnie czy rezygnują Państwo ze wszystkich usług Marengo związanych ze Strefą Integratora.

 


 • Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Informuje się, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych 

jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.: 

 

 1. weryfikacją posiadania statusu firmy branży AViT np. Producenta, Dystrybutora, Integratora;
 2. umożliwieniem Państwu dostępu do Strefy Integratora i korzystania z jej zasobów, w tym do kontaktu z innymi użytkownikami Strefy Integratora;
 3. subskrypcją Newslettera;
 4. subskrypcją Newslettera Integratora;
 5. umożliwieniem Państwu umieszczania ogłoszeń w katalogu Firmy, Giełda pracy;
 6. umożliwieniem Państwu udziału w ewentualnych konkursach i ankietach. • Jakie mają Państwo prawa?

 

W związku z przetwarzaniem przez MARENGO Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 1. Zmiana Polityki Prywatności Strefy Integratora 

O zmiana w Polityce Prywatności Strefy Integratora będą Państwo informowani w stosownych wiadomościach e-mail. 

Zmiany będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.


 • Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Marengo – tel.: 124135202; e-mail: redakcja@kanalavit.pl.