AV iT INFO

Polityka prywatności Newslettera

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

  • Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 39 (31-436 Kraków), zarejestrowaną w CEIDG, NIP: 676 003 27 01, REGON 003909892.

  • O jakich danych osobowych mowa?

 

Zgłaszając się do otrzymywania Newslettera, należy podać adres e-mail.

W związku z tym przetwarzamy jedynie Państwa adres e-mail, aby móc przesłać Newsletter.


  • Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu subskrypcji Newslettera, udziału w ewentualnych konkursach i ankietach.

W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych, co sprawi, że zaprzestaniemy wysyłania naszego Newslettera. 

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą;


  • Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

 

Do przetwarzania danych wykorzystujemy dostawców usług technicznych. 

W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym MARENGO w rozwiązania techniczne, informatyczne, marketingowe oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez MARENGO, tj. związane z wydawaniem i dystrybucją Newslettera. 

 

– pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie MARENGO dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.


  • Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie rejestracji do Newslettera. 


  • Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, przy czym wycofanie zgody/wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody/wniesieniem sprzeciwu.

Zrezygnować z subskrypcji Newslettera mogą Państwo  w każdej chwili, wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: redakcja@kanalavit.pl, pocztą na adres Marengo podany w pkt  lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w pkt 1.

 

  • Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Informuje się, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych 

jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.: 

– subskrypcji Newslettera, 

– uczestnictwa w konkursach, 

– udziału w ankietach.


  • Jakie mają Państwo prawa?

 

W związku z przetwarzaniem przez MARENGO Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

  1. Zmiana Polityki Prywatności Newslettera

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności Newslettera będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.


  • Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Marengo – tel.: 124135202; e-mail: redakcja@kanalavit.pl.