AV iT INFO

k

Kamera IP

Kamera IP (Internet Protocol Camera) to rodzaj kamery, która używa technologii IP do przesyłania obrazu i dźwięku na odległość poprzez sieć komputerową, w tym internet. Są używane w dziedzinach, takich …

Kamera IP Read More »

Kamera PTZ

Kamera PTZ (Pan-Tilt-Zoom) to kamera zdolna do wykonywania ruchów pan (obrót w poziomie), tilt (obrót w pionie) oraz zoom (zbliżanie i oddalanie obrazu). Są wykorzystywane w wielu dziedzinach, w tym …

Kamera PTZ Read More »

Kandela

Kandela to jednostka miary światłości w układzie SI, oznaczana symbolem cd. Kandela definiuje się jako światłość, z jaką świeci źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 5,4·1014 Hz (co odpowiada długości …

Kandela Read More »

Kotary akustyczne

Kotary akustyczne są zasłonami wykonanymi z materiałów o podobnych właściwościach dźwiękochłonnych jak rolety akustyczne. Zastosowanie gęstego i tłumiącego dźwięk materiału w kotarach pomaga w absorpcji i tłumieniu dźwięków z zewnątrz. …

Kotary akustyczne Read More »