AV iT INFO

Kandela

Kandela to jednostka miary światłości w układzie SI, oznaczana symbolem cd. Kandela definiuje się jako światłość, z jaką świeci źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 5,4·1014 Hz (co odpowiada długości fali 555 nm, barwa zielona) w określonym kierunku w przestrzeni trójwymiarowej, o natężeniu 1/683 watów na steradian (1/683 W/sr).

Może być używana w połączeniu ze steradianami (sr), które mierzą natężenie kątowe, aby obliczyć ogólną ilość światła (lumen) emitowaną przez źródło w danej przestrzeni. W praktyce kandela jest często używana do określenia jasności źródeł światła punktowego, takich jak żarówki, lampy, świece czy reflektory. Jest jednym z podstawowych pomiarów w dziedzinach związanych z oświetleniem, optyką i fotometrią.