AV iT INFO

Microsoft Teams Premium z zastosowaniem technologii GPT

Płatna wersja usługi zostaje rozszerzona o możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji.

W związku ze znacząco zwiększonym czasem poświęcanym na spotkania w formie online, Microsoft ułatwia obsługę swojej platformy Microsoft Teams.

Rozwiązaniem jest wprowadzenie do wersji Premium technologii GPT od OpenAI. W czasie spotkań na Microsoft Teams Premium sztuczna inteligencja w ramach funkcji inteligentnego podsumowania ma między innymi tworzyć automatyczne notatki streszczające przebieg rozmowy i sugerować zalecane działania.

Nagrane spotkania zostaną rutynowo podzielone na rozdziały, aby łatwiej było się zorientować w ich przebiegu. Ponadto pojawią się znaczniki wskazujące użytkownikowi, kiedy dołączył i opuścił spotkanie, by mógł szybciej zapoznać się ze straconą treścią. Dodatkowo sztuczna inteligencja ma pomóc przełamywać bariery językowe, tłumacząc na bieżąco transkrypcję spotkania między ponad 40 językami. Wszystko to możliwe będzie dzięki zaimplementowaniu technologii GPT-3.5.

Koszt dostępu do Microsoft Teams Premium wyniesie przez ograniczony czas 7, a później 10 dolarów miesięcznie.

Źródło: Microsoft

Grafika: Microsoft