AV iT INFO

Meeting equity

Meeting equity” to w tłumaczeniu na polski “równość spotkań” lub “równość uczestnictwa w spotkaniach“. Równość spotkań jest głównie kojarzona z hybrydowym stylem spotkań, ale dotyczy czegoś znacznie głębszego. Chodzi o zapewnienie, że każdy uczestnik ma równe prawo do obecności i wyrażania swojego głosu, niezależnie od tego, skąd bierze udział w spotkaniu. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wirtualnie, czy fizycznie obecni, ważne jest, aby wszyscy byli traktowani sprawiedliwie i mieli możliwość włączenia się w dyskusję.

Wprowadzenie równości spotkań ma na celu budowanie bardziej inkludujących i sprawiedliwych przestrzeni spotkań, gdzie wszyscy uczestnicy są traktowani z szacunkiem i mają możliwość wyrażenia swoich opinii. Oznacza to, że powinniśmy dążyć do stworzenia środowiska, w którym każdy uczestnik jest traktowany równo, niezależnie od tego, czy są fizycznie obecni na spotkaniu, czy uczestniczą zdalnie.