AV iT INFO

Microsoft Front Row

To układ spotkań dostępny w systemach Microsoft Teams Rooms, który sprzyja głębszemu połączeniu między uczestnikami spotkania osobistego i wirtualnego. Front Row umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni ekranu, dzięki czemu można jednocześnie widzieć ludzi, treści i czat.