AV iT INFO

Technologia SafeTone

Technologia SafeTone to zaawansowana funkcja stosowana w niektórych słuchawkach i urządzeniach audio, która ma na celu ochronę słuchu użytkowników poprzez zapobieganie nagłym i szkodliwym skokom głośności dźwięku.

Głównym celem tej technologii jest utrzymanie dźwięku na bezpiecznym poziomie, który nie powoduje uszkodzenia słuchu. Technologia ta działa poprzez monitorowanie poziomu głośności dźwięku i automatyczną kontrolę, aby zapobiec nagłym i gwałtownym wzrostom głośności, które mogłyby być szkodliwe dla słuchu.

SafeTone jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie występuje ryzyko nagłych skoków głośności, na przykład podczas pracy w hałaśliwych środowiskach, słuchania muzyki na wysokich poziomach głośności, czy korzystania z urządzeń audio na imprezach czy koncertach. Dzięki tej technologii, użytkownicy mogą cieszyć się dźwiękiem bez obawy o uszkodzenie słuchu.