AV iT INFO

Targi InfoComm

Targi InfoComm są jednym z najważniejszych i największych wydarzeń w branży technologii audio-wizualnych, systemów komunikacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Odbywają się rokrocznie na różnych kontynentach.

Podczas targów InfoComm organizowane są różnorodne prezentacje, warsztaty, konferencje i szkolenia, które umożliwiają uczestnikom poszerzenie swojej wiedzy technicznej, zdobycie nowych umiejętności i zapoznanie się z najlepszymi praktykami w dziedzinie audio-wizualnej. Targi InfoComm są również miejscem, gdzie prezentowane są nowe produkty, technologie i rozwiązania, a także gdzie można nawiązać kontakty biznesowe i zawrzeć umowy o współpracy.

Ważnym aspektem targów InfoComm jest ich międzynarodowy charakter, co sprzyja poznawaniu różnych perspektyw i trendów występujących na rynkach światowych.