AV iT INFO

r

Rolety akustyczne

Rolety akustyczne są wykonane z materiałów o specjalnych właściwościach dźwiękochłonnych. Zazwyczaj składają się z kilku warstw materiałów tłumiących dźwięk, takich jak gęsta tkanina lub pianka akustyczna. Głównym celem rolet akustycznych …

Rolety akustyczne Read More »

Rdzeń procesora

Rdzeń procesora to część centralnego procesora (CPU), która jest odpowiedzialna za wykonanie podstawowych operacji obliczeniowych i sterowanie działaniem procesora. Każdy rdzeń procesora jest niezależnym, samodzielnie działającym układem, zdolnym do przetwarzania …

Rdzeń procesora Read More »

Rozdzielczość 

Rozdzielczość to jeden z parametrów trybu wyświetlania obrazu, określający liczbę pikseli  wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie pracy danego urządzenia (np. monitora, projektora, ekranu LED). Rozdzielczość określa się w postaci …

Rozdzielczość  Read More »