CCTV

CCTV (Closed-Circuit Television) to technologia, która jest używana do monitorowania i nagrywania obrazów i dźwięku w określonym obszarze za pomocą kamer, które przesyłają sygnał do odbiorników na monitorach lub rejestratorach …

CCTV Read More »