AV iT INFO

CCTV

CCTV (Closed-Circuit Television) to technologia, która jest używana do monitorowania i nagrywania obrazów i dźwięku w określonym obszarze za pomocą kamer, które przesyłają sygnał do odbiorników na monitorach lub rejestratorach w tym samym zamkniętym obwodzie. Systemy CCTV są powszechnie stosowane w celach monitoringu, bezpieczeństwa oraz obserwacji.

Kluczowe cechy systemów CCTV to:

  • wykorzystuje kamery, które rejestrują obraz i dźwięk w wybranym obszarze. Kamery mogą być montowane na stałe lub ruchome, w zależności od potrzeb monitoringu.
  • obraz z kamer jest przesyłany za pomocą przewodów lub bezprzewodowo do monitorów, lub rejestratorów. Systemy CCTV działają na zasadzie zamkniętego obwodu, co oznacza, że obraz jest przesyłany tylko do wybranych miejsc i nie jest dostępny publicznie.
  • obraz z kamer jest wyświetlany na monitorach, co umożliwia monitorowanie określonego obszaru w czasie rzeczywistym. To jest użyteczne w celu zapobiegania incydentom i szybkiej reakcji na sytuacje awaryjne.
  • często umożliwiają rejestrację obrazów i dźwięku na nośnikach pamięci, co pozwala na przechowywanie nagrań w celach dowodowych lub archiwizacyjnych.
  • są często używane w celach zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno w miejscach publicznych, jak i w prywatnych nieruchomościach. Mogą pomóc w prewencji przestępstw, monitorowaniu działalności niepożądanej lub w prowadzeniu dochodzeń kryminalistycznych.

Systemy CCTV są powszechnie stosowane w sklepach, bankach, obiektach przemysłowych, monitorowaniu ruchu drogowego, placówkach ochrony zdrowia, lotniskach, na stacjach kolejowych i wielu innych miejscach. Technologia ta jest istotnym narzędziem w dziedzinach związanych z monitorowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa.