AV iT INFO

SDVoE  (Software Defined Video over Ethernet)

SDVoE, czyli Software Defined Video over Ethernet, to technologia umożliwiająca przesyłanie wysokiej jakości sygnałów wideo i audio przez sieć Ethernet. Jest to standard opracowany przez SDVoE Alliance, organizację skupiającą różnych dostawców i producentów w przemyśle AV (Audio-Visual).

Tradycyjnie sygnały wideo i audio były przesyłane za pomocą dedykowanych kabli i rozwiązań, takich jak HDMI czy DisplayPort. SDVoE wprowadza nowy model, w którym wideo i audio są przesyłane za pomocą sieci Ethernet, wykorzystując standardowy sprzęt sieciowy.

Główne zalety SDVoE to:

  • Wysoka jakość obrazu i dźwięku: umożliwia przesyłanie sygnałów wideo o rozdzielczości do 4K i wyższych, z wysoką jakością obrazu i minimalną kompresją. Zapewnia również wysoką jakość dźwięku, w tym wsparcie dla formatów wielokanałowych.
  • Niskie opóźnienia: zapewnia przesyłanie sygnałów w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe w przypadku interaktywnych aplikacji AV, takich jak gaming czy telekonferencje.
  • Skalowalność i elastyczność: pozwala na łatwe skalowanie systemu, zarówno pod względem liczby źródeł sygnałów, jak i docelowych odbiorników. Można również łatwo zmieniać konfigurację systemu w zależności od potrzeb.
  • Centralizacja i kontrola: SDVoE umożliwia centralne zarządzanie i kontrolę nad systemem AV, co ułatwia konfigurację, monitorowanie i diagnozowanie problemów.

Technologia SDVoE znajduje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak systemy wideokonferencyjne, rozwiązania do kontroli i zarządzania salami konferencyjnymi, ścianki wideo (video walls), systemy do dystrybucji sygnałów AV w budynkach komercyjnych, szkołach, centrach rozrywki czy centrach kontroli.