AV iT INFO

Network Device Interface (NDI)

NDI to technologia opracowana przez NewTek, która umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym przez sieć komputerową. Wyjście NDI odnosi się do funkcji urządzenia lub oprogramowania, które umożliwia przekazywanie sygnału w formacie NDI do innych urządzeń lub aplikacji w sieci.

NDI pozwala na bezpośrednie przesyłanie obrazu i dźwięku z jednego urządzenia do drugiego poprzez sieć lokalną, bez potrzeby korzystania z tradycyjnych połączeń fizycznych, takich jak kable HDMI czy SDI. Sygnał NDI jest kompresowany i przesyłany w czasie rzeczywistym, zachowując przy tym wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Wyjście NDI może być wykorzystywane w różnych branżach i zastosowaniach. Na przykład, w produkcji telewizyjnej i transmisjach na żywo, wyjście NDI pozwala na przesyłanie obrazu z kamery do urządzeń rejestrujących, mikserów wideo czy oprogramowania do produkcji treści. Może również być używane w systemach wideokonferencyjnych, gdzie pozwala na przesyłanie obrazu i dźwięku pomiędzy różnymi punktami konferencji.

Przy użyciu wyjścia NDI możliwe jest również połączenie wielu urządzeń w jedną sieć i przesyłanie sygnału do wielu odbiorników jednocześnie. Dzięki temu można łatwo udostępniać treści multimedialne wewnątrz sieci lokalnej i zapewniać synchronizację obrazu i dźwięku na różnych urządzeniach.

Wyjście NDI jest popularne w profesjonalnych środowiskach, które wymagają elastycznego i skalowalnego przesyłania sygnałów w czasie rzeczywistym. Daje możliwość tworzenia zaawansowanych rozwiązań wideo i audio, które integrują się z innymi urządzeniami i aplikacjami w sieci komputerowej.