AV iT INFO

Gamma

Gamma to parametr, który jest używany w dziedzinie przetwarzania obrazu i wyświetlania, aby kontrolować jasność i kontrast na ekranie, wykorzystując nielinearny sposób, w jaki ludzkie oko postrzega światło widzialne. Wpływa na to, jak jasne i ciemne piksele są wyświetlane na ekranie w odpowiedzi na sygnał wejściowy.

Wyższa wartość oznacza większą koncentrację jasności w ciemnych obszarach obrazu, podczas gdy niższa oznacza bardziej równomierne rozłożenie jasności między ciemnymi i jasnymi obszarami. Nadmiernie niskie lub wysokie wartości gamma mogą prowadzić do utraty szczegółów w ciemnych, lub jasnych obszarach. Dobrze ustawiona krzywa gamma pomaga dostosować jasność obrazu tak, aby była bardziej zgodna z tym, co odbierają nasze oczy.

Poprawnie zastosowana korekcja gamma może pomóc w zachowaniu spójności kolorów między różnymi urządzeniami i w różnych warunkach oświetleniowych. Wartości gamma są często oznaczane liczbami, takimi jak 2.2 lub 2.4. Na przykład, w przypadku komputera lub telewizora, wartość gamma 2.2 jest często stosowana, aby osiągnąć optymalne wyniki dla wyświetlania obrazów w standardowym warunkach oświetleniowych.