AV iT INFO

Delta-E

Delta-E (oznaczenie: ΔE) jest to wskaźnik stosowany w przemyśle drukarskim, produkcji wideo, projektowaniu graficznym i w innych dziedzinach, aby ocenić, w jakim stopniu dane kolory są zbliżone do siebie lub różnią się od siebie. Równa jest ona pierwiastkowi kwadratowemu z sumy kwadratów różnic każdej z trzech współrzędnych obu barw. Pomaga określić stopień, w jakim wyniki kolorystyczne odpowiadają oczekiwaniom.

Im niższa wartość parametru Delta-E, tym bliżej badanym zestawom kolorów do siebie. Gdy dwa zestawy kolorów są identyczne, wartość. Z reguły wartość poniżej 1 jest uważana za praktycznie niewidoczną różnicę w kolorach, wartość na poziomie 1-2 oznacza niewielką różnicę, a wartości powyżej 2 oznaczają coraz bardziej widoczną różnicę w kolorach.

Miara Delta-E może być używana w różnych dziedzinach, aby zapewnić spójność kolorów i dokładność wizualną w projektach graficznych, drukach, produkcji wideo i innych obszarach, gdzie kolory odgrywają kluczową rolę.