AV iT INFO

Procesor dźwięku kinowego

Procesor dźwięku kinowego (ang. cinema sound processor) to urządzenie elektroniczne wykorzystywane w kinach do przetwarzania i sterowania dźwiękiem w celu zapewnienia wysokiej jakości dźwięku w czasie projekcji filmowej.

Głównym zadaniem procesora dźwięku kinowego jest dekodowanie i przetwarzanie ścieżki dźwiękowej filmu zgodnie z określonymi standardami i formatami dźwięku kinowego. Procesor odczytuje informacje z kodowanej ścieżki dźwiękowej i przekształca je w sygnały dźwiękowe, które są następnie przekazywane do systemu nagłośnieniowego kinowego.

Procesor dźwięku kinowego może obsługiwać różne formaty dźwięku, takie jak Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos czy Auro-3D, w zależności od zainstalowanych standardów dźwięku w danym kinie. Pozwala to na odtwarzanie wielokanałowego dźwięku przestrzennego, który tworzy immersyjne i realistyczne doświadczenie dźwiękowe dla widzów.

Dodatkowo, procesor dźwięku kinowego może oferować różne funkcje przetwarzania dźwięku, takie jak regulacja głośności, balansu, równoważenia tonalnego, tłumienie szumów czy efekty dźwiękowe. Te funkcje pozwalają na dostosowanie dźwięku do konkretnych warunków akustycznych w sali kinowej i zapewnienie optymalnej jakości dźwięku dla widzów.

Procesor dźwięku kinowego jest zintegrowany z systemem nagłośnieniowym kinowym, w którym są zainstalowane głośniki, wzmacniacze i inne komponenty audio. Współpracuje również z innymi urządzeniami w kinie, takimi jak serwer kinowy, projektor i system automatycznego kontroli obrazu, aby zapewnić synchronizację dźwięku i obrazu.