AV iT INFO

Internet Rzeczy (IoT)

Internet Rzeczy (IoT) to koncepcja i technologia, która umożliwia łączenie i komunikację różnego rodzaju urządzeń, przedmiotów i systemów za pośrednictwem internetu. W ramach IoT urządzenia te są wyposażone w sensory, oprogramowanie i łączność internetową, co pozwala im na zbieranie danych, przetwarzanie informacji i komunikację zarówno między sobą, jak i z systemami sterującymi.

IoT ma na celu tworzenie bardziej inteligentnych i połączonych ekosystemów, co otwiera szereg możliwości i korzyści:

  • urządzenia można monitorować zdalnie i nimi zarządzać. Na przykład, właściciel domu może kontrolować oświetlenie, ogrzewanie, zabezpieczenie i inne aspekty swojego domu za pomocą smartfonu,
  • w przemyśle pozwala na monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz zarządzanie zapasami, co prowadzi do oszczędności czasu i kosztów,
  • umożliwia śledzenie lokalizacji i stanu przedmiotów, co jest przydatne w logistyce, zarządzaniu łańcuchem dostaw i innych dziedzinach,
  • jest wykorzystywane do monitorowania pacjentów na odległość, dostarczania informacji o stanie zdrowia oraz zarządzania sprzętem medycznym,
  • w ramach rozwoju inteligentnych miast, jest wykorzystywane do zarządzania infrastrukturą miejską, taką jak oświetlenie uliczne, transport publiczny i gospodarka odpadami,
  • jest wykorzystywane do monitorowania i ochrony środowiska naturalnego, w tym monitorowania jakości powietrza, wody i poziomu zanieczyszczeń.