AV iT INFO

Front-fill

Front-fill to technika stosowana w systemach nagłośnieniowych, w której dodatkowe głośniki są umieszczone na przedniej krawędzi sceny lub blisko obszaru przed sceną w celu uzupełnienia dźwięku dla publiczności znajdującej się w pierwszych rzędach lub centralnej części widowni. Głośniki front-fill mają na celu zapewnienie równomiernej dystrybucji dźwięku i zminimalizowanie różnic w głośności pomiędzy przednią częścią a resztą widowni.

Często w tym obszarze występuje tzw. “martwa strefa” lub “dziura” dźwiękowa, gdzie dźwięk z głównych głośników sceny może być słabo słyszalny lub nie równomiernie rozprowadzony. Front-fill ma na celu wypełnienie tej luki dźwiękowej, umożliwiając lepsze doświadczenie dźwiękowe dla widzów na pierwszych rzędach.

Głośniki front-fill są zazwyczaj mniejsze i bardziej skoncentrowane niż główne głośniki sceny. Mogą być ustawiane na niskich statywach lub zamocowane na krawędzi sceny, tak aby skierować dźwięk bezpośrednio na obszar, który ma zostać wypełniony.

W przypadku większych wydarzeń, takich jak koncerty na stadionach lub arenach, front-fill może być używany w połączeniu z innymi technikami nagłośnieniowymi, takimi jak delays (opóźnienia), aby zapewnić spójność dźwięku dla całej widowni.