AV iT INFO

DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) to standard komunikacji, przechowywania i przetwarzania danych i obrazów medycznych wykorzystywany w dziedzinie medycyny oraz informacji z nimi związanych, takich jak dane pacjentów, wyniki badań, opisy itp.

Jest obecny szczególnie w radiologii, diagnostyce obrazowej i innych dziedzinach, gdzie obrazy medyczne odgrywają kluczową rolę. Obejmuje różne rodzaje obrazów, takie jak tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI), promieniowanie rentgenowskie, ultrasonografia, mammografia i wiele innych.

Norma DICOM zapewnia standaryzację formatu i przekazu obrazów medycznych, co umożliwia komunikację między różnymi systemami i urządzeniami w placówkach medycznych. Jest kluczowym narzędziem w medycynie cyfrowej przyczyniającym się do poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów. Pomaga również w utrzymaniu spójności i bezpieczeństwa danych medycznych.