AV iT INFO

Jak w praktyce umożliwić równoprawny udział wszystkich uczestników w spotkaniach hybrydowych?

Nowoczesna sala konferencyjna

Jak w praktyce umożliwić równoprawny udział wszystkich uczestników w spotkaniach hybrydowych  

“Meeting equity” to nowy buzzword we współczesnym świecie pracy. W tłumaczeniu na język polski oznacza to równoprawny udział w spotkaniu wszystkich jego uczestników. Ale co dokładnie kryje się za tym terminem i czy jest to coś więcej niż tylko buzzword?

80% wszystkich spotkań to spotkania wirtualne lub hybrydowe

Jak wskazuje raport Jabra Hybrid Ways of Working Global Report 2022, 80% wszystkich spotkań ma dziś charakter wirtualny lub hybrydowy. Według wszystkich najnowszych badań na ten temat, praca hybrydowa będzie preferowanym modelem pracy w przyszłości. Dla efektywnej współpracy w firmie niezbędne jest więc zajęcie się tematem meeting equity.  O ile w przypadku spotkań całkowicie wirtualnych łatwo jest zapewnić wszystkim równe traktowanie – po prostu udostępnić wszystkim ten sam profesjonalny sprzęt audio i wideo – o tyle spotkania hybrydowe są zagadnieniem znacznie bardziej złożonym. 

Podczas spotkań, w których część osób znajduje się na miejscu, a druga część bierze w nich udział wirtualnie, bardzo łatwo dochodzi do zachwiania równowagi. Zwłaszcza jeśli jedna z tych grup jest reprezentowana przez zdecydowaną większość, a stanowiska pracy uczestników są nie do końca odpowiednio wyposażone. Taka sytuacja może mieć miejsce zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie – zdalni uczestnicy często są gorzej słyszalni i widoczni niż uczestnicy fizycznie obecni na spotkaniu, głównie z powodu nieodpowiedniego wyposażenia technologicznego w ich miejscu pracy. Z kolei sale konferencyjne rzadko są wyposażone w sprzęt umożliwiający dobrą widoczność osób obecnych fizycznie przez osoby pracujące wirtualnie. 

Zobacz wszystkich. Usłysz wszystkich.

Misją firm Jabra i Microsoft stało się uczynienie spotkań hybrydowych tak równouprawnionymi jak to tylko możliwe. W związku z tym wspólnie opracowały funkcję Dynamic Composition dla użytkowników Microsoft Teams Rooms i Jabra PanaCast 50. 

Inteligentny wideo bar od Jabra posiada 180° pole widzenia, dziewięć wydajnych procesorów brzegowych oraz funkcję wykrywania uczestników i osób mówiących w danym momencie. Dzięki temu jest w stanie przeanalizować całe pomieszczenie i automatycznie wyświetlić uczestnikom zdalnym cztery ostatnio aktywne osoby, pokazując je w zbliżeniu, w osobnych oknach. To robi zasadniczą różnicę, zwłaszcza gdy w sali konferencyjnej obecna jest duża liczba uczestników. W takiej sytuacji, jeśli widoczny jest tylko ogólny widok sali, osoby siedzące dalej znikają w tle. Utrudnia to uczestnikom zdalnym śledzenie dynamiki spotkania.

Dynamic Composition jest idealnym uzupełnieniem istniejących w PanaCast 50 funkcji Virtual Director i Intelligent Zoom, a także hybrydowych rozwiązań firmy Microsoft, takich jak tryb widoku Front Row. Dzięki temu udostępniana treść znajduje się w centrum, a galeria wideo zostaje przeniesiona na dół ekranu, na wysokość oczu osób obecnych na sali.

Przestrzeń konferencyjna zaprojektowana na nowo

Wraz z przemianami zachodzącymi w świecie pracy i wchodzącymi na rynek nowymi rozwiązaniami technologicznymi zmienia się również sala konferencyjna. Do tej pory wyglądała ona zazwyczaj tak: długi stół konferencyjny z ekranem lub telewizorem do prezentacji na ścianie i ewentualnie kamerą do wideokonferencji. Jednak takie klasyczne ustawienie nie bardzo sprawdza się w przypadku inkluzywnych spotkań hybrydowych. Dla odmiany stoły powinny być półokrągłe, a pracownicy powinni siedzieć tylko po ich zewnętrznej stronie. Ekran należy ustawić naprzeciwko nich, a wideo bar zainstalować pomiędzy wyświetlaczem a stołem. W ten sposób wszystkie osoby obecne w sali konferencyjnej nie zasłaniają się nawzajem i są bez problemu widoczne w oku kamery. Wszyscy doskonale się widzą i słyszą, a zdalni uczestnicy siedzą przy stole – choć wirtualnie – na równych prawach z innymi.

Więcej informacji na stronie www.jabra.pl